A jó egészséghez elengedhetetlen: Mentális – lelki szükségleteinket is beleértve

Egészségünkhöz nélkülözhetetlen összetevő: beleértve lényünk mentális -lelki szükségleteit (illusztráció: Anne Heng)

„A szervek bágyadt csöndje” - így határozta meg HG Gadamer az egészséget. [Az egészség rejtélye] A gyógyulás azonban ezen túlmutat. A fizikai és pszichológiai kényelmetlenségek hiányán túl az „egész” olyan élmény vagy létállapot, amelyben kapcsolatban állunk a legmélyebb belső lényünkkel. Ez egy egész életen át tartó folyamat, sok útvonallal, és ezen utak egyike megérinti a testet és szerveit. Azzal, amit el kell mondaniuk, gazdagítanak minket: önbecsüléssel, lehetőségeink felfedezésével, csodálatos belső ráhangolódással és természetesen az egészséggel is.

Szokásos gondolkodásmódunk során túl könnyen elfelejtjük, hogy a testben minden működik együtt, hogy ugyanaz a vér táplálja a lábujjhegyeket és a haj gyökereit, valamint hogy testünk minden zugát összekapcsolják az autonóm idegi rendszer, amely a föld mintegy tíz kerületének hosszát öleli fel.

Továbbá élünk azzal a felfogással, hogy az egészség és a gyógyítás működésének egyetlen módja a hiányzó vagy zavart, és nem működő tevékenység. A testünk azonban nem úgy működik, mint egy gőzgép, ahol egy szelepet működtetünk, majd az a rész, amelyet elvárunk mozgatni.

A test és a lélek összetett rendszere vagyunk, amelyben a lineáris gondolkodásmódok és az egyszerű ok-okozati mechanizmusok nem hoznak sikert; amelyben az ilyen leegyszerűsített modellek egyszerűen nem elegendőek. A modern orvostudomány pontosan itt éri el a határait, mivel következetesen kizárja lényünk szellemi – lelki szükségleteit.


 Szerezd meg a legújabb e-mailben

Heti magazin Napi inspiráció

Az elemi lények meghívása: holisztikus észlelés, érzékelés, megfigyelés – tapasztalás!

Az elemi lények arra hívnak minket, hogy változtassunk perspektívánkon, és más módon tapasztaljuk meg szerveinket. A pusztán anyagi gondolkodásmódtól megszabadulva ebben a módban megérthetjük és az élet gyógyító területe felé orientálhatjuk magunkat. Ez a mód nem hasonlít a gondolkodásra, ahogy általában ismerjük; ez inkább holisztikus érzékelés, érzékelés, megfigyelés - megtapasztalás!

Ha össze tudunk kapcsolódni egy szerv lényegével, akkor a bennünk lévő mag, amelyet túl sokáig elhanyagoltunk, újra megújulni kezd. Növekedésével kibontakozik a szervek lelki gyökereinek alapismerete, egy tudat, amely megújult tudatosságra tanít testünk iránt, és ezen figyelem révén - ha már teljesen kivirágzik - megtaláljuk saját belső életerőnket.

Ha követjük az elemi lények ezen meghívását, párbeszédet folytatunk lényünk mély szintjeivel. Ebben aktiváljuk a szervek spirituális tervrajzát, és így hozzáférhetünk a spirituális „szerves szoftverünk” „frissítéséhez”. Így eljutunk testünk mélyebb felértékeléséhez. Ez elengedhetetlen összetevője jó egészségünknek.

Kapcsolatba lépni önmagunkkal és a bennünk rejlő erőkkel

Mindazonáltal ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyják az orvostudományt vagy elhanyagolják a természetgyógyászatot. A szervek természetével kapcsolatos ismeretek, amelyeket ebben a könyvben át szeretnénk adni, nem egyszerű új gyógyító módszer, amely egészséget és hosszú életet ígér nekünk. Nem sűríthetjük tablettákká, és alkalmanként vagy szükség esetén bevehetjük. Ez inkább a kapcsolatfelvétel módja önmagunkkal és a bennünk rejlő erőkkel.

Ha az emberi lényt teljes egészében testi-lelki egységnek tekintjük, akkor minden gyógyító módszernek megvan a maga helye. Ezután minden egészségügyi kereskedelem vagy készség a gyógyítás művészetévé válik. A szerveink elemi lényeinek tudatában megnyílunk lelki terek a tudatunkban, terek új dolgok történésére. Ez csodákhoz vezethet - bár nem kellene aktívan számítani rájuk.

Ugyanolyan helytelen lenne a reuma, a gyomorfekély vagy a rák gyógyulását remélni. Mindezek a betegségek olyan összetett folyamatok, amelyeket nem tudunk „legyőzni”, csak rendet rakni, összhangban önmagunkkal és a bennünk rejlő természetünkkel. Amire az orvostudomány és az egyének jelenleg leginkább összpontosítanak, az az egészségi állapot - a tünetek - zavarainak és problémáinak kezelése. Ebben nem engedünk elegendő teret mindannyiunk birtokában lévő öngyógyító tulajdonságoknak.

Ha megnyílunk szerveink természete előtt, megváltoztathatjuk hozzáállásunkat, és megtalálhatjuk a belső egyensúlyt, amelyen keresztül kiegyensúlyozhatjuk létezésünk feszültségeit.

Ezt az egyensúlyt nevezzük általában „egészségnek”. Ezenfelül ezen az úton, amely magában foglalja a lelki feltárást is, kibontakozhat az „egész” állapot, mivel a szervek elemi lényei felé történő megnyitás révén kapcsolatba kerülünk lényünk alapvető szintjeivel. Ilyen kapcsolatban ugyanúgy megtapasztaljuk a testünkben az „otthonlétet”, mint a lelkünkben. Néha közvetlenül érezzük a szervek elemi lényeinek lelki lélekterét. Ezután úgy érzékeljük őket, mint valami angyalt - fényes áramlás tölt el minket -, vagy a tiszta öröm eredetének éljük meg testünket.

Állj meg, merre futsz? Az ég benned van.
Ha máshol keresi Istent, akkor hiányzik belőle teljesen.
 
                                   -- Angelus Silesius: A kerubikus vándor

A szervek a szeretet sűrített tudata

Egészségünkhöz nélkülözhetetlen összetevő: beleértve lényünk mentális -lelki szükségleteit (illusztráció: Anne Heng)Csak egy tudat, vagyis önmagának kognitív tudata képes fenntartani azokat az életfunkciók szabályait, amelyekben másodpercenként körülbelül tízmillió testsejt helyettesül. Érdekes az is, hogy minden szerv pontosan tudja, mikor van elegendő sejtje, és ezeknek a szerveknek melyik szervként formálódnak. De honnan tudja ezt az orgona? Az élet ezen kérdéseire továbbra is választ ad a hagyományos orvostudomány.

A legmélyebb szinten vagyunk mindennel kapcsolatban. Ezt csak a vérünkre és más testi folyadékunkra tekintve láthatjuk; ásványokból és nyomelemekből állnak, ugyanolyan arányban, mint az óceánjaink tengervize. Ugyanolyan világosan olvashatjuk az univerzumhoz való tartozásunkat abban a rezgésben, amelyen keresztül szövődünk földünk biológiai rendszerébe: Testünk 7–13 herczes alaprezonanciát mutat. Ugyanaz a frekvencia, az úgynevezett Schumann-rezonancia található meg az agyhullámainkban, amikor ellazulunk. Földünk kérge és ionoszférája ugyanabban a frekvenciában pulzál.

Így láthatjuk, hogy optimális kölcsönhatásban vagyunk a föld tudatmezőjével; és az egész létezéssel. A hidrogénatom két elektronjának keringésétől az emberig a kalibrációk egyre összetettebbé és kiterjedtebbé váltak. Minden evolúciós lépés képes volt magában átfogóbb és összetettebb feltételeket egyesíteni. Ezen a ponton a jelenlegi tudomány újra összekapcsolódik a múlt misztikusainak paradoxonjaival, akik azt mondták, hogy a világ mindenkor tökéletes, és ugyanakkor mindig még nagyobb tökéletességre törekszik.

Ha tovább megyünk és az ügy gyökereit kutatjuk, előbb-utóbb felfedezzük, hogy a létezés egésze nem anyagon, hanem spirituális elven alapszik. Ez ugyanúgy igaz az ablaktáblára, mint a kőre, a „vagyok” vagy identitásunkra, valamint a testünkre szerveivel és sejtjeivel. Ez a szellemi elv mindent összekapcsol teremtő erejében, és túllép a sejteken, molekulákon, elektromágneses mezőkön, sőt a téren és az időn is. A bennünk élő intelligencia egy formája, a szeretet tudata.

Ebből a forrásból a szervek elemi lényei is energiát kapnak. Biztosítják, hogy testünkben az univerzális rezgések sokrétű fizikai és lelki funkcióikkal szervekké épülhessenek fel. Így tekintve szerveink sűrített szeretet.

Az első ital a tudomány poharából ateistákat teremt;
de a csésze alján Isten vár.
[Paracelsus, 1493-1541]

A szervek elemi lényeinek meghívása az életünkbe

A szervek és elemi lényeik témája óhatatlanul újra és újra a gyógyulás különböző módjaihoz nyúl. A félreértések elkerülése érdekében: Még akkor sem, ha a szervekkel ilyen formában foglalkozunk, nem kíméljük a betegség alkalmankénti tapasztalatait. „Az élet forgatagában való készséges részvételünk révén” időnként szükségünk van mutatókra és támogatásra belső bölcsességünk visszaszerzéséhez.

A hagyományos orvoslás betegségtől való eltérésének különbsége azonban abban rejlik, hogy szeretettel kapcsolódunk a szervekhez és elemi lényeikhez, és megkérdezzük tőlük, hogy mire van szükségük ahhoz, hogy újra felfedezzék optimális kalibrációjukat a test és az univerzum tudatmezőivel. A gyógyulás ezáltal egyáltalán nem passzív folyamat, vagy csak egy emberi szintre korlátozódik. Ez egy olyan út, amelyen mentálisan – lelkileg, energikusan, természetgyógyászatilag és a hagyományos orvoslás segítségével is támogatjuk testünket. Ehhez kapcsolódik a belső felé fordulás és a nyitás testünk szeretetteljes intelligenciája felé.

Ily módon a szervek lényei kibontakoztathatják csodálatos képességeiket, anélkül, hogy megterhelnék őket az elme ellentmondásai és elszakadnának a korlátoktól, amelyeket magunkra szabtunk. A szervek elemi lényeinek ilyen módon történő meghívása nem teszi feleslegessé a gyógyszert; egyszerűen emberségesebbé teszi, és új méltóságot ad minden érintettnek.

© 2012 Ewald Kliegel, Anne Heng. Minden jog fenntartva.
Újra nyomtatva a kiadó engedélyével,
Findhorn Press. www.findhornpress.com.


Ez a cikk a könyv engedélyével lett átalakítva:

Hadd szóljon a tested: Szerveink alapvető természete
írta Ewald Kliegel.
  (Anne Heng illusztrációi)

Hagyd, hogy a tested beszéljen: Ewald Kliegel, szerveink alapvető természete.Az emberi szervek és más testrészek energiájának lenyűgöző színes illusztrációival ellátott könyv tökéletes azok számára, akik érdeklődnek a test öngyógyító tulajdonságainak, valamint a lét szempontjából központi pszichés, érzelmi és fizikai elemek megismerése iránt. A könyv mélyebb megértést nyújt az egyes szervek - köztük a szem, a kéz, a csípő, a térd, a váll, a gerinc és a fogak - tágabb pszichológiai funkcióinak megértéséről, és elmagyarázza, hogyan működnek együttesen a testen belül. Az illusztrációk tovább fokozzák az egyes szervek üzenetének intuitív szinten történő fogadását, és az egyes szerveknek megfelelő gyógyító kristályok diagramja további információkat nyújt a szervekkel való energetikai kölcsönhatásról.

Kattintson ide további információkért és / vagy a könyv megrendeléséhez az Amazonon.


Ewald Kliegel, a "Hadd beszéljen a tested: Szervezeteink alapvető természete" című könyv szerzőjeA szerzőkről

Ewald Kliegel masszázs terapeuta és természetgyógyász, szakterülete a reflexológia. Személyesen kifejlesztett egy stilizált, ikon alapú módszert a reflexológiai rendszerek rajzolására, amelyet az egész világon átvettek. Ő a Crystal Wands szerzője.

Anne Heng festő, illusztrátor és figyelemfelkeltő tanár. A selyemfestés speciális technikáját alkalmazza, munkáit Németországban és külföldön állította ki. Illusztrálta a könyvet, A fa angyal orákulum.

Tovább a szerzőtől

ELÉRHETŐ NYELVEK

Angol Afrikaans arab Egyszerűsített kínai) Hagyományos kínai) dán holland filippínó finn francia német görög héber hindi magyar indonéz olasz japán koreai maláj norvég perzsa lengyel portugál román orosz spanyol szuahéli svéd thai török ukrán urdu vietnami

kövesse az InnerSelf oldalt

facebook ikonratwitter ikonrayoutube ikonrainstagram ikonrapintrest ikonrarss ikonra

 Szerezd meg a legújabb e-mailben

Heti magazin Napi inspiráció

Új hozzáállás - új lehetőségek

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf piac
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf kiadványok. Minden jog fenntartva.