Relaxáció és meditáció kezdőknek

meditáció kezdőknek

Manapság a meditációt néha összekeverik más tevékenységekkel. A meditáció nem egyszerűen a test és az elme ellazítása. Nem is azt képzeljük el, hogy sikeres ember legyünk, csodálatos vagyonnal, jó kapcsolatokkal, mások megbecsülésével és hírnévvel. Ez csupán ábrándozás a kötődés tárgyairól. A meditáció nem a teljes vadzsra pozícióban ülve, nyílegyenes háttal és szent arckifejezéssel. A meditáció egy mentális tevékenység. Még ha a test tökéletes helyzetben van is, ha elménk vadul jár a ragaszkodás vagy a harag tárgyaira gondolva, nem meditálunk. A meditáció szintén nem egy koncentrált állapot, mint amilyen lehet festés, olvasás vagy bármilyen, minket érdeklő tevékenység végzése közben. Az sem, hogy egyszerűen tudatában vagyunk annak, hogy egy adott pillanatban mit csinálunk.

A meditációt jelző tibeti szó a gom. Ennek ugyanaz a verbális gyökere, mint a „megszoktatni” vagy „megszoktatni”. A meditáció azt jelenti, hogy hozzászoktatjuk magunkat építő, reális és jótékony érzelmekhez és attitűdökhöz. Az elme jó szokásait építi fel. A meditációt arra használják, hogy gondolatainkat és nézeteinket úgy alakítsák át, hogy azok együttérzőbbek legyenek, és megfeleljenek a valóságnak

Milyen meditáció létezik?

A meditációnak két általános típusa van: stabilizáló és analitikus. Az előbbit a koncentráció, az utóbbit pedig a megértés és az átlátás fejlesztésére tervezték. A meditáció stabilizálására példa az elménk lélegzetünkre való összpontosítása és a légzés során fellépő összes érzés megfigyelése. Ez megnyugtatja elménket és megszabadítja a szokásos csevegéstől, lehetővé téve számunkra, hogy békésebbek legyünk a mindennapi életben, és ne aggódjunk annyira. Buddha vizualizált képe is felhasználható objektumként, amelyre stabilizáljuk az elménket és a koncentrációt fejlesztjük. Míg egyes nem buddhista hagyományok azt javasolják, hogy egy virágot vagy gyertyát nézzenek a koncentráció fejlesztése érdekében, a buddhista hagyományok ezt általában nem javasolják, mert a meditáció mentális tudatunk tevékenysége, nem pedig érzéki tudatunk.

Más meditációk segítenek bennünket a harag, a ragaszkodás és a féltékenység uralásában azáltal, hogy pozitív és reális hozzáállást alakítanak ki más emberekkel szemben. Ezek analitikus vagy "ellenőrző" meditáció esetei. Más példák tükrözik drága emberi életünket, állandóságunkat és az eredendő lét ürességét. Itt konstruktív módon gondolkodunk a megfelelő megértés megszerzése érdekében, és végül túllépünk a fogalmi gondolkodáson.

A megtisztító meditációk megtisztítják a negatív cselekedetek lenyomatait és megállítják a bűntudat érzését. A koanon - egy zavaró rejtvényen, amelyet a szokásos rögzített elképzeléseink megtörésére terveztek - meditálunk néhány zen (ch'an) hagyományban. Néhány meditáció vizualizációt és mantraszavalást foglal magában. Ez a buddhizmusban tanított meditáció számos típusa.


 Szerezd meg a legújabb e-mailben

Heti magazin Napi inspiráció

Milyen előnyei vannak a meditációnak?

relaxáció és meditáció kezdőknekA meditáció során az elme jó szokásainak felépítésével a mindennapi életben tanúsított viselkedésünk fokozatosan megváltozik. Haragunk csökken, jobban képesek vagyunk döntéseket hozni, kevésbé leszünk elégedetlenek és nyugtalanok. A meditáció ezen eredményei most tapasztalhatók meg. De mindig meg kell próbálnunk egy szélesebb és átfogóbb motivációt a meditációra, nemcsak a saját boldogságunkon. Ha motivációt generálunk a meditációra annak érdekében, hogy felkészüljünk a jövő életére, elérjük a felszabadulást a folyamatosan visszatérő problémák köréből, vagy hogy elérjük a teljes megvilágosodás állapotát minden lény érdekében, akkor természetesen elménk is békés lesz Most. Ezen felül képesek leszünk elérni ezeket a magas és nemes célokat.

Rendszeres meditációs gyakorlat - még akkor is, ha minden nap csak rövid ideig tart - rendkívül hasznos. Vannak, akik azt gondolják: "A napom annyira elfoglalt a karrier, a családi és a társadalmi kötelezettségek miatt, hogy nem tudok meditálni. Hagyom, amíg idősebb leszek, és az életem kevésbé elfoglalt. A napi meditáció a szerzetesek és apácák dolga. " Ez helytelen! Ha a meditáció hasznos számunkra, minden nap szakítsunk rá időt. Még akkor is, ha nem akarunk meditálni, fontos, hogy minden nap legyen egy kis "csendes idő" magunknak. Időre van szükségünk, hogy békésen ülhessünk és átgondolhassuk, mit és miért teszünk, hogy olvassunk egy Dharma-könyvet, vagy kántáljunk. Ahhoz, hogy boldogok legyünk, meg kell tanulnunk kedvelni a saját társaságunkat és egyedül elégedni. Szükség van egy kis csendes idő eltöltésére, lehetőleg reggel a nap kezdete előtt, különösen a modern társadalmakban, ahol az emberek annyira elfoglaltak.

Mindig van időnk táplálni a testünket. Az étkezéseket ritkán hagyjuk ki, mert látjuk, hogy fontosak. Hasonlóképpen, időt kellene foglalnunk az elménk és a szív táplálásához, mert ezek is fontosak a jólét érzésünk szempontjából. Végül is az elménk, nem pedig a testünk folytatja a jövő életét, magunkkal hordozva cselekedeteink karmai lenyomatát. A dharma gyakorlatot nem Buddha javára végzik, hanem a sajátjaink érdekében. A Dharma leírja, hogyan lehet létrehozni a boldogság okait, és mivel mindannyian boldogságra vágyunk, a Dharmát kell gyakorolnunk, amennyire csak lehet.

Megjelenítés és mantrák a meditáció során

Egyes buddhista hagyományok vizualizációt és mantraszavalást alkalmaznak a meditáció során, míg mások elrettentik ezeket. Miért?

Buddha különféle technikákat tanított, mert a különböző embereknek különböző hajlama van. Minden technika megközelíthet hasonló célt, de más szempontból. Például a légzési meditáció során hangsúlyt fektetünk a koncentráció fejlesztésére magára a lélegzetre. Ebben az esetben a vizuális megjelenítés elvonja a figyelmünket a meditáció tárgyáról, ami a lélegzet.

Egy másik meditációs technika azonban Buddha vizualizált képét használja meditáció tárgyaként. A megtisztító meditáció magában foglalhatja például a Buddha vizualizálását a Buddhából belénk sugárzó fénnyel és az összes lényrel, akiről elképzeljük, hogy körülöttünk ül. Ez a meditáció elménk természetes hajlamát képzeli el a dolgokról, és átalakítja a megvilágosodás útjába. Ahelyett, hogy a barátunkkal vagy barátnőnkkel ünnepet képzelnénk el, ami csak a ragaszkodásunkat gerjeszti, Buddha derűs alakját képzeljük el, amely kiegyensúlyozott és békés lelkiállapotot idéz elő.

Hasonlóképpen, a mantrák szavalata elménk természetes hajlamát a fecsegésre és az ösvényré alakítja. Ahelyett, hogy folytatnánk a belső párbeszédet arról, hogy mi tetszik és mi nem, ezt a belső hangot használjuk mantrák szavalására. A mantra szavalat segít koncentrációnk fejlesztésében, és tisztító hatással lehet az elmére.

Meditáció: Egy méret mindenkinek megfelel?

Jobb, ha csak egyfajta meditációt vagy változatot végeznek?

Ez az általunk követett sajátos buddhista hagyománytól és spirituális tanítónk utasításaitól függ. A tibeti buddhista hagyomány tagjai többféle meditációt folytatnak, mert jellemünk sokféle aspektusát kell ápolni. Tehetünk légzőmeditációt az elme megnyugtatására, szeretetteljes kedves meditációt, hogy együttérzést és önzetlenséget teremtsünk mások számára, Buddha vagy egy istenség vizualizációját, mantraszóval, negatív karmai lenyomatok tisztítására, és analitikai meditációt koncentrációval kombinálva a az ürességet megvalósító bölcsesség. Amikor kialakítottunk egy általános átfogó képet a megvilágosodás fokozatos útjáról, megértjük az egyes meditációk célját és azt, hogy hol illeszkednek az ösvényen. Ezután fokozatosan fejleszthetjük karakterünk sokféle képességét és oldalát

Tisztánlátók hatalmának fejlesztése meditációval

Fejleszthető-e tisztánlátó erők a buddhizmus gyakorlásával? Érdemes-e ez a cél?

Igen, lehet, de ez nem a Dharma-gyakorlat fő célja. Vannak, akiket nagyon izgat a tisztánlátás lehetősége. "Várjon, amíg el nem mondom erről a barátaimnak! Mindenki azt hiszi, hogy különleges vagyok, és eljönnek tanácsot kérni tőlem." Milyen egotikus motiváció a tisztánlátók akarására! Ha továbbra is mérgesek vagyunk, és képtelenek vagyunk ellenőrizni, mit mondunk, gondolkodunk és teszünk, mi haszna van a tisztánlátásnak? A tisztánlátó erők vágya, mert híresek és tiszteltek akarunk lenni, nemcsak a figyelem elterelését jelenti a gyakorlatunkban, hanem ellentétesek is vele. Kedves és önzetlen emberré válás önmagunknak és másoknak is sokkal több hasznot hoz.

Egyszer egy gyerek megkérdezte tőlem, hogy van-e tisztánlátásom. Lehajlíthatnék egy kanalat koncentráción keresztül? Megállíthatnék egy órát vagy átmehetnék egy falon? Mondtam neki, hogy nem, és még ha tehetném is, mi haszna lenne? Csökkentené ez a világ szenvedéseit? Valójában az szenvedhet többet, akinek a kanalát tönkretettem! Emberi létünk lényege nem az egóink felépítése, hanem a kedves szív és az egyetemes felelősségtudat kialakítása a világbékéért. A szeretetteljes kedvesség az igazi csoda!

Ha valakinek kedves szíve van, akkor a tisztánlátók képességeinek fejlesztése hasznos lehet mások számára. Az őszinte gyakorlók azonban nem járják körül tisztánlátásukat. Valójában a legtöbben tagadják, hogy rendelkeznek ilyen képességekkel, és nagyon alázatosak lesznek. Buddha figyelmeztetett a tisztánlátás nyilvános bemutatására, hacsak nem szükségesek mások javára. A szerény emberek lenyűgözőbbek, mint a kérkedők. Derűjük és mások iránti tiszteletük ragyog, és ez örömet okoz a szívünknek. Azok az emberek, akikben megbízhatunk a mások iránti büszkeségben, szeretetteljes kedvességben, és fejlesztik bölcsességüket, azokban megbízhatunk. Az ilyen emberek mások érdekében dolgoznak, nem a saját presztízsükért és vagyonukért.

Lehet-e veszélyes a meditáció?

Veszélyes lehet a meditáció? Egyesek szerint meg lehet őrülni tőle. Igaz ez?

Ha egy tapasztalt tanártól tanulunk meditálni, aki megbízható módszerrel oktat minket, és ha ezeket az utasításokat helyesen követjük, akkor egyáltalán nincs veszély. A meditáció egyszerűen az elme jó szokásainak felépítése. Ezt fokozatosan tesszük. Így ésszerű nem haladó gyakorlatokat végezni megfelelő utasítások nélkül. Ha fokozatosan építjük képességeinket, akkor minden nehézség nélkül haladhatunk a fejlettebb gyakorlatok felé, és egy nap Buddhává válunk.

Cikk Forrás:

relaxáció és meditáció kezdőknekBuddhizmus kezdőknek
írta Thubten Chodron.

Újranyomva a Snow Lion Publications kiadó engedélyével. ©2001. http://www.snowlionpub.com

Információ / rendelje meg ezt a könyvet.

A szerzőről

Thubten Chodron, a cikk szerzője: relaxáció és meditáció kezdőknek

Bhikshuni Thubten Chodron, egy amerikai származású tibeti buddhista apáca 1975 óta tanulmányozza és gyakorolja a buddhizmust Indiában és Nepálban. Chodron világszerte tanítási és meditációs visszavonuláson utazik, és ismert arról, hogy világosan és praktikusan elmagyarázza Buddha tanításait. Ő a szerzője Buddhizmus kezdőknek, Dühvel dolgozni, A MInd idomítása és a Nyitott szív, tiszta elme. Látogassa meg a weboldalát a címen www.thubtenchodron.org.

Még szintén kedvelheted

Tovább a szerzőtől

ELÉRHETŐ NYELVEK

Angol Afrikaans arab Egyszerűsített kínai) Hagyományos kínai) dán holland filippínó finn francia német görög héber hindi magyar indonéz olasz japán koreai maláj norvég perzsa lengyel portugál román orosz spanyol szuahéli svéd thai török ukrán urdu vietnami

kövesse az InnerSelf oldalt

facebook ikonratwitter ikonrayoutube ikonrainstagram ikonrapintrest ikonrarss ikonra

 Szerezd meg a legújabb e-mailben

Heti magazin Napi inspiráció

Új hozzáállás - új lehetőségek

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf piac
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf kiadványok. Minden jog fenntartva.