Horoszkóp

Horoszkóp: 17. január 23–2022

telihold a csupasz fák fölött
Kép Dina Dee 


Mesélte Pam Younghans.

Nézze meg a videó verziót itt.

Az aktuális heti asztrológiai áttekintés

Asztrológiai áttekintés: 17. január 23–2022

Pam Younghans asztrológus írja ezt a heti asztrológiai folyóiratot a bolygó hatásain alapulva, és perspektívákat és felismeréseket kínál, amelyek segítenek a jelenlegi energiák lehető legjobb kihasználásában. Ezt az oszlopot nem jóslatnak szánják. Saját tapasztalataidat konkrétabban a személyes diagramodba történő átvezetések fogják meghatározni.

A hét ezen szempontjai:

Minden felsorolt ​​idő a csendes-óceáni nyári időszámítás. (Keleti idő esetén adjon hozzá 3 órát; Greenwichi átlagidő esetén adjon hozzá 8 órát.)

AZ ÉN: Neptun konjunktúra Pallas Athéné, Telihold 3:48 PST
KÜ: A Merkúr szextilis Chiron, az Uránusz állomások közvetlenek, a Mars szeszkkvadrátja az Uránusz, az Északi csomópont belép a Bikába
HÁZASODIK: A Nap belép a Vízöntőbe
TE: Merkúr félnégyzetű Neptunusz
INGYENES: Ma nincsenek fontosabb szempontok
ÜLT: Ma nincsenek fontosabb szempontok
NAP: Nap konjunktúra Merkúr, Mars félnégyzet Szaturnusz

****

A BEJÖVŐ ENERGIÁK intenzívek voltak az elmúlt héten. Éppen az elmúlt két napban volt egy M2-osztályú napkitörés, egy kisebb geomágneses vihar, és a napszél sebessége folyamatosan 600 km/s felett volt, ami a „közepesen emelkedett” tartományba esik. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a tudat bővüléséhez, de fáradtságot, alvászavarokat és egyéb megmagyarázhatatlan testi, érzelmi és mentális tüneteket is okozhatnak.

Bár nem tudjuk pontosan megjósolni a napkitöréseket vagy a napszelet, támaszkodhatunk naprendszerünk bolygóinak ritmusára és ciklusaira. Például tudjuk, hogy e hét hétfőjén a Nap és a Hold az állatöv ellentétes oldalán lesz, és telihold lesz. Mint asztrológusok, akik figyelik a bolygók kölcsönhatását, azt is tudjuk, hogy ez jelentős esemény lesz, mivel a Telihold erősen kapcsolódik a Plútóhoz, az Eriszhez és a Neptunuszhoz.

AKKOR január 3-én, hétfőn délután 48 óra 17 perckor (PST) a Hold a Rák 27°50 fokánál lesz, a Nap pedig a Bak azonos fokán lesz.

Telihold idején az emberek általában érzelmesebbek, és ezzel az érzékeny Rákban lévő holdkórral az érzések különösen erősek lesznek hétfőn. Előfordulhat, hogy nagy empátiát érzünk mások iránt, és erős vágyunk van arra, hogy megvédjük és gondoskodjunk a kiszolgáltatottakról. Ugyanakkor az emberek a szokásosnál kedvetlenebbek, de védekezőbbek vagy visszahúzódóbbak is lehetnek.

A Hold és a Nap szembenállása telihold idején mindig arra ösztönöz bennünket, hogy megtaláljuk a polaritások egyensúlyát. Ebben a holdkórban arra kérnek bennünket, hogy figyeljünk az érzéseinkre (Rák), de tartsunk meg némi megalapozottságot és tárgyilagosságot is (Bak), hogy ne vesszünk el egy érzelmi mosásban.

TELLIHOLD MIKOR eléri csúcsát, az erős Plútó a Bak 26°29'-nél lesz, két fokon belül attól, hogy pontosan szemközt van a Holddal. Bármikor, amikor a Hold és a Plútó kölcsönhatásba lép, az érzelmi reaktivitás növekedésére számíthatunk. Ez annak köszönhető, hogy a Plútó hajlamos felforralni olyan érzéseket és problémákat, amelyek eddig talán csak forrongtak.


 Szerezd meg a legújabb e-mailben

Heti magazin Napi inspiráció

A Kosban lévő Eris törpebolygó szintén szerepet játszik a hétfői Teliholdban, mivel négyzet alakú a Hold, a Nap és a Plútó. Ezek a bolygók együtt alkotnak egy konfigurációt, az úgynevezett a kardinális T-négyzet. A T-négyzet fokozott feszültséget jelez, amelyet konstruktív módon kell átirányítani, ha el akarjuk kerülni a frontális ütközéseket.

A viták valószínűleg különösen hevülnek a Telihold idején. Az emberek nagyon türelmetlenek, impulzívak, erős akaratúak vagy akár agresszívek is lehetnek, és inkább a konfrontációra, mint az együttműködésre hajlanak.

EZ EMLÉKEZTET MINKET hogy megtaláljuk az imént beszélt T-négyzet "hiányzó lábát". A T-négyzetnél egy négylábú asztal három lába van a helyén. Hogy elkerüljük az ingadozást, meg kell találnunk a hiányzó lábat – jelen esetben a hiányzó kardinális jegyet, ami a Mérleg. A Mérleg az egyensúly, a harmónia, az egymásrautaltság és az igazságosság jele. Ezekre a tulajdonságokra kell összpontosítanunk, hogy sikeresen kezeljük a T-négyzet hatását.

Szerencsére a Telihold idején jó támogatást kapunk a Neptunusztól, a Pallas Athéné aszteroidától és a Ceres törpebolygótól.

NEPTUN ÉS PALLAS ATHÉNE csatlakozzon a Halakhoz hétfőn, és a Hold felé áramló trigon aspektusban lesz. A Neptunusz a Transzcendencia bolygója, amely segít felülemelkedni a fizikai sík drámáin és traumáin, és emlékeztet bennünket a spirituális dimenziókra. A Pallas Athéné kisbolygó segít bennünket, hogy kapcsolatba lépjünk szellemi vezetőinkkel, alkalmazzuk spirituális gyakorlatainkat, és erőszakmentes ellenállást alkalmazzunk, ha fenyegetve érezzük magunkat. A Neptunusz és a Pallas Athéné együtt erősíti a telepatikus és pszichikai képességeket, és erősíti a hitet.

Ceres a Bikában tartózkodik, és hétfőn a Holdon lesz hasznos szextilis szempontból. A Föld Anyaistennőjéről elnevezett Ceres a Bikában némi stabilitást biztosíthat ennek az egyébként nyugtalanító Teliholdnak. Arra is ösztönöz bennünket, hogy töltsünk időt a természetben, és földeljük fel magunkat Gaia energiájában.

MÁS KÉT nagyon fontos asztrológiai események történnek ezen a héten, mindkettő kedden. Az Uránusz bolygó megtorpan, miután befejezte retrográd (visszafelé mozgás) fázisát, és ismét készen áll az egyenes útra. Amikor egy bolygó ilyen módon „állomásozik”, befolyása egy héttel vagy még tovább fokozódik a pontos nap előtt és után.

Vagyis az Uránusz energiái legalább egy hete erősek, és ez folytatódni fog a következő héten is. Az Uránusz a földi Bikában található, így a megnyilvánulások közé tartozhatnak a földrengések, a megnövekedett vulkáni tevékenység, a meglepő időjárási vagy környezeti helyzetek és egyéb váratlan események, amelyek kibillenthetik az egyensúlyunkat.

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az Uránusz a Mars kemény szeszkkvadrát aspektusában van, amikor kedden állomásozik. A Vörös Bolygó egy újabb szintű kitörési energiát ad a keverékhez, és talán haragot is.

Azonban emlékeznünk kell arra, hogy magasabb frekvenciáján az Uránusz a Magasabb Tudat bolygója. Mivel energiája nagyon erős ezen a héten, hasznot húzhatunk minden olyan gyakorlatból, amely magában foglalja a Felsőbb Elme elérését és a magasabb szintű információkkal és perspektívákkal való kapcsolatunk bővítését.

KEDDEN IS, a csomópont tengelye jeleket vált: az Északi Csomópont a Bikába, a Déli Csomópont pedig a Skorpióba.* A Hold csomópontjai körülbelül 18 hónapig egy jegypárban vannak, és helyzetük felfedi az emberiség következő lépéseit a spirituális növekedésben. 

2020 májusa óta az északi csomópont az Ikrek jegyében van, a déli csomópont pedig a Nyilas jegyében. Ez idő alatt arra kaptunk elhívást, hogy tanuljunk meg önállóan gondolkodni, kimondani az igazunkat, de a nyitottság tulajdonságait is ki kell fejleszteni. Evolúciós fejlődésünk megkövetelte, hogy magunk mögött hagyjuk az önigazságot, a fanatizmust és a mások megítélésére való hajlamot. Jóllehet egyértelmű, hogy van még tennivalónk ezeken a területeken, a héten új szemesztert kezdünk, új órákkal.
(*Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csomópontok elhelyezését kétféleképpen lehet kiszámítani – én az "igazi csomópontot" használom, míg egyes asztrológusok az "átlagos csomópontot" használják.)

AZ ÉSZAK-CSOMÓ rámutat a léleknövekedésünk útjára, míg a déli csomópont megmutatja, mi tarthat vissza a fejlődéstől. A következő 18 hónapban azt tanácsoljuk, hogy fejlesszük a Bika magasabb rezgési tulajdonságait, és lépjünk túl a Skorpió árnyékminőségein. (Kérjük, vegye figyelembe, hogy körülbelül kilenc év múlva a csomópontok felcserélődnek, és növekedésünk a Skorpió magasabb tulajdonságainak fejlesztésén és a Bika árnyékoldalán való túllépésen múlik.)

Lényegében a következő 18 hónapban az a hivatásunk, hogy a „talaj megtalálására” összpontosítsunk: felülemelkedjünk a válságon és a drámán azáltal, hogy megalapozott és higgadt maradunk; a jó személyes határok fenntartásával elengedni a túlzottan elfoglaltságot azzal, amit mások csinálnak; túllépni a bosszúságon és a neheztelésen a türelem és a megbocsátás ápolásával; és leegyszerűsítjük életünket azáltal, hogy tudjuk, mit tartunk igazán értékesnek, és elkötelezzük magunkat az élet mindennapi ajándékainak megbecsülésére.

ITT a legjelentősebb szempontok listája, amelyekkel ezen a héten fogunk dolgozni, az én rövid értelmezésemmel:

hétfő
Neptunusz kötőszó, Pallas Athéné: Lásd fent.
Telihold, 3:48 PST: Lásd fent.

Kedd
Mercury szextilis Chiron: Lehetőség a levegő kitisztítására, a kommunikációra és a nyitott szívvel és nyitott elmével való hallgatásra.
Közvetlen uránállomások: Lásd fent.
A Mars sesquiquadrate Uránusz: Lásd fent.
Az északi csomópont belép a Bikába, a déli csomópont a Skorpióba: Lásd fent.

Szerda
A Nap belép a Vízöntőbe: Új naphónapot kezdünk, mely során jobban vonzanak bennünket a Vízöntő tulajdonságok és élmények. Általában véve a Vízöntő individualista, haladó, egyenlőségre törekvő, és szívesen megosztja, amit tud.

csütörtök
Merkúr félnégyzetű Neptunusz: A gondolkodás ma ködös lehet, ami félreértést vagy irányzavart okozhat.

Péntek
Ma nincsenek fontosabb szempontok.

Szombat
Ma nincsenek fontosabb szempontok.

vasárnap
A Merkúr napkapcsolata: A Mercury retrográd esetében ez az együttállás a legjobb önvizsgálatra, személyes naplóírásra vagy tervek áttekintésére. A most szerzett meglátásainkat akkor lehet a legjobban hasznosítani, ha február 3-án a Mercury közvetlenül elindul.
A Mars félnégyzetű Szaturnusz: Frusztráció akkor keletkezik, ha azonnali vágyaink nem teljesülnek, vagy egy piros lámpasorba ütközünk, amikor gyorsan el akarunk érni valahova. 

*****

HA SZületésnapja ezen a héten van: Idén különösen erősek a szavaid és a véleményed, és nagyon világos elképzelésed lehet arról, hogy pontosan mit kell tenni a személyes és karriercélok elérése érdekében. Ha egyesíti szenvedélyét a feddhetetlenséggel, lelkiismerettel és törődéssel, akkor szinte minden területen jelentős előrelépéseket tehet, ahol úgy dönt, hogy energiáit irányítja. Legyen azonban tudatában a tapintat lehetséges hiányának, amikor a munka elvégzésére összpontosít; a választott szavak erőteljes hatással lehetnek másokra. (Solar Return Nap, Merkúr, Plútó konjunkció, Ceres trigon)

*****

NAGYON JÓ VOLT hogy ilyen sokan látlak a múlt heti "Finding Ground" webináriumunkon! Akár élőben csatlakozott hozzánk, akár nézte az ismétlést, remélem, hogy tetszett az óra, és az általam megosztott információk hasznosak lesznek a következő négy hónap csúcs- és mélypontjain való eligazodás során.
Ha lemaradtál az óráról, ne aggódj! Továbbra is megvásárolhatja a videovisszajátszást, a diavetítést és a naptárakat. Csak küldjön egy e-mailt a "Webinar Replay" tárgyban a címre Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és válaszolok részletekkel.

*****

Fordítás és AUDIO / VIDEÓ VÁLTOZAT: Ezt a heti folyóiratot már rögzítettük (angol nyelven) ÉS a szöveget átírjuk 30 nyelvre! A jobb felső sarokban található "Elérhető nyelvek" alatt egy sor zászló jelenik meg. Vannak lehetőségek a hang meghallgatására (angol nyelven) vagy egy videó megtekintésére közvetlenül a fotó alatt (lásd az oldal tetejét).

A Napló bejegyzést általában vasárnap estére frissítik, a felvételek vasárnap későig vagy hétfőig jelennek meg az időzónától függően. Kérjük, ossza meg ezeket az információkat azokkal, akiknek előnyük származhat.

*****

Az Asztrológiai Lap előző heteire kattints ide.

*****

A szerzőről

Pam YounghansPam Younghans hivatásos asztrológus, szerkesztő és író. A washingtoni Seattle-től északkeletre lévő rönkházban él szeretett állatkísérőivel. Több mint 25 éve szakmailag értelmezi a diagramokat. Ha érdekel egy asztrológia olvasás, küldjön e-mailt Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse., vagy hagyjon üzenetet a 425.445.3775 telefonszámon.

További információkért a NorthPoint asztrológia kínálatáról, kérjük, látogasson el northpointastrology.com vagy meglátogatja őt Facebook oldalt.
 

A cikk további cikkei

Még szintén kedvelheted

kövesse az InnerSelf oldalt

facebook ikonratwitter ikonrayoutube ikonrainstagram ikonrapintrest ikonrarss ikonra

 Szerezd meg a legújabb e-mailben

Heti magazin Napi inspiráció

ELÉRHETŐ NYELVEK

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

A legolvasottabb

miért hőszivattyúk 6 12
Miért elengedhetetlenek a hőszivattyúk és a napelemek a honvédelemhez?
by Daniel Cohan, Rice Egyetem
A napelemek, a hőszivattyúk és a hidrogén a tiszta energiagazdaság építőkövei. De vajon…
szociális stressz és öregedés 6 17
Hogyan gyorsíthatja fel a szociális stressz az immunrendszer öregedését
by Eric Klopack, Dél-Kaliforniai Egyetem
Az életkor előrehaladtával az immunrendszerük természetesen hanyatlásnak indul. Az immunrendszernek ez az öregedése,…
főzve egészségesebb ételek 6 19
9 főzve egészségesebb zöldség
by Laura Brown, Teesside Egyetem
Nem minden étel táplálóbb nyersen fogyasztva. Valójában néhány zöldség valójában több…
időszakos böjt 6 17
Az időszakos böjt valóban jó a fogyáshoz?
by David Clayton, Nottingham Trent Egyetem
Ha Ön olyan ember, aki gondolkodott a fogyáson, vagy szeretne egészségesebb lenni az elmúlt néhány évben…
a töltő nem használható 9 19
Az USB-C töltőre vonatkozó új szabály megmutatja, hogyan hoznak döntéseket az EU szabályozói a világ érdekében
by Renaud Foucart, Lancaster Egyetem
Előfordult már, hogy kölcsönkérte egy barátja töltőjét, csak azért, mert úgy találta, hogy nem kompatibilis a telefonjával? Vagy…
csecsemő amnézia 6 9
Miért nem emlékszik arra, hogy megszületett, megtanult járni, vagy hogy kimondta az első szavait?
by Vanessa LoBue, Rutgers Egyetem
Annak ellenére, hogy az emberek 2-3 éves koruk előtt nem sok mindenre emlékeznek, a kutatások azt sugallják, hogy…
állatokkal való kommunikáció 6 12
Hogyan kommunikáljunk állatokkal
by Marta Williams
Az állatok mindig megpróbálnak átjutni hozzánk. Folyamatosan intuitív üzeneteket küldenek nekünk…
gondok a számlák fizetésével és a mentális egészséggel 6 19
A számlák fizetési nehézségei súlyosan károsíthatják az apák lelki egészségét
by Joyce Y. Lee, az Ohio Állami Egyetem
A korábbi szegénységi kutatásokat elsősorban anyákkal végezték, elsősorban az alacsony…

Új hozzáállás - új lehetőségek

InnerSelf.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | InnerSelf piac
Copyright © 1985 - 2021 InnerSelf kiadványok. Minden jog fenntartva.